POSTPOST GALLERY

POSTPOST GALLERY

Anotácia:

„Zdvojenie-opakovanie môže byť posilnením, posunutím, zdôrazňujúcim hromadením významu rovnako ako jeho anuláciou, diskreditáciou či popretím, neutralizáciou, ironizáciou..

Reality tekutosti svetov v skle mestského podchodu.“

 

Postpost gallery je nezávislá galéria a priestor prezentácie súčasného umenia prevažne mladšej generácie vo vitríne mestského podchodu. Ako novovznikajúci projekt (leto 2021), nadväzuje na fenomén off-space galérií v Brne. Priestor tiež vznikol so zámerom podpory voľných realizácií inštalácií autorov a autoriek, alternatívnych spôsobov vystavovania súčasného umenia, bez ohraničenia médiom a sprostredkovania umenia vo verejnom priestore mesta i v období obmedzenosti. Kurátorsky a koncepčne sa prepája s myšlienkami udržateľnosti umenia, boja proti nadprodukcii obsahov i foriem či artikulácie neistôt a kríz súčasnosti. Projekt vzniká s podporou kavárny SpolekFilozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

text: Viktória Pardovičová

FB: lhttps://www.facebook.com/postpost.gall

IG: https://www.instagram.com/postpostgallery/

Instagram