POSTPOST GALLERY: Maciej Bohdanowicz: Vítejte v Ráji

Maciej Bohdanowicz: Vítejte v Ráji

Vernisáž: 2.8. 2021 o 18.00 hod.

Trvanie: 2.8. – 31.8. 2021

Kurátorka: Viktória Pardovičová
Produkcia: Tamara Pavlechová
Grafikat: Terézia Pisoňová

 

Výstava Vítejte v ráji je pozva

m do sveta otvárajúceho vrstvy odkazov a skutočností, ktoré vo svojej farebnosti artikulujú príbehy kriticky zrkadliace spoločnosť, a zároveň sviežo podnecujú k uvažovaniu nad pravdivosťou zobrazeného i reálneho. Autor voľne nadväzuje na sériu diel Gardens of Delights (Záhrady Potešenia), ktorú tak posúva do ďalšej roviny a kontextu priestoru postpost gallery.

Grafická veľkoformátová koláž je na prvý pohľad vo vertikálnej línii zrkadlovo zdvojená, čo môže symbolicky odkazovať k formátu duchovného oltáru, no zároveň ide o premyslený útok na vnímanie. Táto prvotná autorova myšlienka predznamenáva jeho

ironicko-kritický pohľad na realitu, ktorý tu dostáva do absurdného pretvorenia bežného vnímania lineárnosti sveta. Jednotlivé časti, obrazy osobností, fragmenty prírodných prvkov či farieb tak vytvárajú ďalší svet- raj, ktorý je ako forma metafory transformovaný do foriem kolážovitých príbehov. Autor sa zahráva s pozornosťou, možnosťami zrakového i mentálneho vnímania, čítania obrazu. Kompozične taktiež naznačuje vrstvy významov, podobne ako komentárov, ktoré ostávajú v rovine pripravenosti na schopnosti a hranice akceptácie a pochopenia vnímateľa. Balansuje na hranici otvorenosti možností prejavu, komentuje spoločnosť a zároveň jedinečným, humorným spôsobom rozpráva príbeh absurdity, obmedzenosti elít fungovania prítomných v každom štátnom i spoločenskom zriadení. Raj zároveň predstavuje farbami demonštrujúce svedectvo zo života, až príliš aktuálneho pre mnohých členov a členky spoločnosti.

Maciej Bohdanowicz je umelec a doktor výtvarných umení pochádzajúci z Poľska. Venuje sa prevažne digitálnej grafike, fotografii a koláži. Jeho diela sa pohybujú na hranici irónie a kritiky spoločnosti, medzi absurdnosťou a metaforickým stvárnením každodennej reality. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Strzemiński Academy of Art Łód. Jeho práce boli prezentované na skupinových i sólových výstavách v domácom Poľsku i zahraničí (Taliansko, Nemecko, Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Slovensko.)

Text: Viktória Pardovičová

Instagram