POSTPOSTGALLERY: Natália Drevenáková

Natália Drevenáková

Trvanie: 28.6. – 30.7. 2021
Vernisáž: 28.6. 2021, 18.00 hod
Kurátorka: Viktória Pardovičová
Grafika: Terézia Pisoňová
Produkcia: Tamara Pavlechová

Výstava-inštalácia Natálie Drevenákovej nesie jej meno, čím predznamenáva hru intimity, prepájanie zložiek archívu sveta autorky s vrstvami príbehov skrývajúcich sa v kontextoch vzniku textilného artefaktu. Inštalácia je pozvaním k nahliadnutiu do sveta, ktorého tvary sa napriek svojej farebnosti často až prekvapivo rýchlo významovo transformujú a pohrávajú s vnímaním jednotlivých skutočností, v hraniciach predurčených náhodnými uhlami pohľadu.

Významovo i materiálne vrstevnatá koláž prepája médiá fotografie, obrazu, textilu, zvuku i objektov bežného života a spolu s performatívnym prístupom autorky vytvára interaktívny celok, hrajúci sa s pozornosťou diváka/diváčky i s uvažovaním o možnostiach otvorenosti jeho interpretácie.

Natália Drevenáková je študentka Ateliéru telového designu na FaVU VUT v Brne a spoluzakladateľka Venna.studio. Venuje sa módnemu designu v prepojení s problematikou slow fashion, no zároveň tvorí konceptuálne. V dielach na pomedzí inštalácií a performance je pre ňu dôležité prepájanie rôznych druhov médií, ľudskej spolupráce či pokory k prírode. Napriek intermedialite jej tvorby ostáva v úzkom prepojení s textilom, ako jednou z vrstiev vlastnej intimity i zrkadlom kritických aspektov spoločnosti. Vystavovala v galérii Monomach, Umakart či Zaazrak v Brne, kde bol zakaždým evidentný aspekt zapojenia diváka/diváčky a kombinácia viacerých umeleckých zložiek (zvuk, svetlo, pohyblivý obraz, tanec či fyzická priestorová inštalácia). Témy identity, telesnosti, každodenného života či problémy konzumerizmu v spojení s fast fashion, taktiež schopnosť vyvolania emócie pôsobiacej na subjektívne vnímanie sa stávajú prirodzene sa vyskytujúcim prvkom týchto i ďalších jej realizácii.

Text: Viktória Pardovičová

Instagram