Lenka Yvonne Roosendaal: GUIDED DISTANCES 18. 10. 2022 v 18 h

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy GUIDED DISTANCES, která představuje aktuální tvorbu Lenky Yvonne Roosendaal, studentky na Fakultě výtvarných umění v Ateliéru malířství 2.

Zaměřuje se především na abstraktní malbu, jejíž celistvost a uhlazenost autorka rozbíjí přidáním cizího objektu.
Tímto objektem je krajka, která reprezentuje tradiční ženské řemeslo (ve světě vybledlého, avšak přetrvávajícího patriarchátu) a současně do abstraktní krajiny představující ženský svět přivádí rušivý element.
Obrazy nás vedou neznámými krajinami, ve kterých se autorka toulá, někdy i ztrácí. Dovolují nám jejíma očima zkoumat a pozorovat tohoto cizího vetřelce, který zároveň spojuje obrazy do jednoho celku.
Pozorovatel se může nechat vést napříč malbami a nazírat na otázku ženské identity z Lenčina pohledu.
Instagram